Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 282/2015Usnesení NS ze dne 22.09.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.ND.282.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 1 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 282/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného město Znojmo, se sídlem ve Znojmě, Obroková 2/10, identifikační číslo 00293881, zastoupeného Mgr. Robertem Valou, advokátem se sídlem ve Znojmě, Fischerova 770/12, proti povinnému D. B. D., t. č. ve Věznici Kynšperk nad Ohří, Zlatá 52, poštovní přihrádka 10, pro 292 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 239/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 239/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu dne 12. 6. 2015 žádal soudní exekutor Okresní soud ve Znojmě o pověření a nařízení exekuce. Zároveň zaslal soudu exekuční návrh oprávněného na nařízení exekuce proti povinnému pro peněžitou pohledávku. V návrhu bylo označeno místo pobytu povinného ve Věznici Ostrov nad Ohří, Vykmanov 22.

Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 14. 7. 2015, č. j. 8 EXE 239/2015-14, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci a předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2015, dále též „o. s. ř.“, Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud. Podle odst. 2 je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud ze spisového materiálu zjistil, že povinný je vietnamské státní příslušnosti a v současnosti se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, jehož konec je stanoven na 13. 8. 2016. Zároveň mu byl uložen trest vyhoštění z území České republiky na 10 let. Od 1. 3. 2006 měl povinný povolen trvalý pobyt na území České republiky, ten však byl dne 8. 7. 2013 zrušen. Od 24. 6. 2014 (tedy již v době zahájení tohoto exekučního řízení) se nacházel ve Věznici Kynšperk nad Ohří v okrese Sokolov. Dosud nebyl zjištěn žádný jeho majetek na území České republiky.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru