Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 234/2012Usnesení NS ze dne 22.08.2012

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:26.ND.234.2012.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 234/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci dodatečného projednání dědictví po O. Ž., za účasti dědiců J. Ž., J. Ž., a Ing. M. Ž., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 D 57/2012, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 D 57/2012 se přikazuje Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu České republiky byl předložen k rozhodnutí podle § 12 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), návrh účastníka Ing. M. Ž. (dále jen „navrhovatel“), aby věc – dodatečné projednání dědictví po zemřelém O. Ž. vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 D 57/2012 – byla přikázána Městskému soudu v Brně. V návrhu navrhovatel uvedl, že trvale bydlí v Brně a že v účasti na projednání uvedené dědické věci mu brání zdravotní stav i rodinné důvody (pečuje o matku ve věku 88 let). Dodal, že v Praze nemá žádnou blízkou osobu, kterou by pověřil zastupováním v této věci.

Obvodní soud pro Prahu 2 vyzval ostatní účastníky dědického řízení, aby se ve lhůtě deseti dnů vyjádřili k navrhované delegaci. Přestože výzva jim byla doručena dne 16. května 2012 (viz č. l. 41 spisu), dosud se k návrhu na delegaci nevyjádřili.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený místně příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že návrhu lze vyhovět.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Vhodnost delegace závisí i na posouzení poměrů účastníků, jimi uváděných důvodech a závěru, že delegací nebude navozen stav, který v poměrech některého z účastníků bude zásadně nepříznivý. Přitom však obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady.

Důvody, pro něž účastník navrhl přikázání věci Městskému soudu v Brně, shledává Nejvyšší soud opodstatněnými pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř., neboť je lze pokládat v poměrech dané věci za mimořádné okolnosti umožňující vyhovět jeho návrhu, byť se ostatní účastníci dědického řízení k návrhu výslovně nevyjádřili; Nejvyšší soud však přihlédl k tomu, že i oni – stejně jako navrhovatel – mají trvalé bydliště v Brně. Z těchto důvodů návrhu na přikázání věci Městskému soudu v Brně podle § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. srpna 2012

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru