Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 210/2020Usnesení NS ze dne 09.06.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.ND.210.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 210/2020-42

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněného J. B., narozeného XY, bytem v XY, proti povinné J. D., narozené XY, naposledy bytem v XY, pro 47.085,11 Kč s příslušenstvím, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 2167/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 2167/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Marcela Petrošová, Exekutorský úřad Břeclav, se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu 1a, požádala Okresní soud v Hodoníně o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 47.085,11 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 7. 2. 2020, č. j. 51 EXE 2167/2019-23, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), neboť v současné době povinná nemá na území České republiky evidován trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince, není ani známo místo, kde by se mohl nacházet její majetek.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů – dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinná nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný její majetek (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 6. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru