Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 20/2013Usnesení NS ze dne 20.02.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.ND.20.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 20/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně J. Č., bytem v P., proti žalované HANZELLI, a. s. se sídlem v Praze 8, Kandertova č. 1885/1, IČO 25078119, zastoupené JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Nad Petruskou č. 1, o určení spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 156/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 156/2012, se nepřikazuje Okresnímu soudu Praha - východ.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu Praha - východ domáhala určení, že je spoluvlastnicí nemovitostí nacházejících se v několika katastrálních územích, které jsou v obvodu více krajských soudů v ČR. Uvedla, že zvolila z důvodu vhodnosti Okresní soud Praha - východ, v jehož obvodu se nachází část nemovitostí, má zde sídlo žalovaná a bydliště žalobkyně.

Okresní soud Praha - východ - poté, co vyloučil řízení ve věci určení spoluvlastnictví k nemovitostem nacházejícím se v k. ú. K. k samostatnému řízení - usnesením ze dne 31. 5. 2012 č. j. 7 C 139/2012-19 vyslovil ve věci místní nepříslušnost s tím, že věc bude po právní moci usnesení postoupena Okresnímu soudu v Karviné, který je místně příslušný podle ustanovení § 88 písm. i) o. s. ř.

Žalobkyně poté uvedla, že trvá na svém návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu Praha - východ z důvodu vhodnosti, který učinila již v žalobě.

Žalovaná s přikázáním věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu Praha - východ nesouhlasila. Uvedla, že věcně i místně příslušným podle § 9 odst. 1 a § 88 písm. i) o. s. ř. je Okresní soud v Karviné a že projednání věci u Okresního soudu Praha - východ by nebylo v zájmu hospodárnosti řízení a neznamenalo by rychlejší a po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

V posuzovaném případě se řízení týká práva k nemovitostem. Místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci proto není obecný soud žalované, ale soud, v jehož obvodu jsou nemovitosti, k nimž má být podle žaloby určeno spoluvlastnictví žalobkyně [srov. § 88 písm. i) o. s. ř.]; tímto soudem je Okresní soud v Karviné. Přikázáním věci Okresnímu soudu Praha - východ, v jehož obvodu má žalovaná sídlo a žalobkyně bydliště a s nímž žalovaná nesouhlasí, nemůže být dosaženo hospodárnější, rychlejší a ani po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci. V tomto směru Nejvyšší soud odkazuje na závěry vyslovené v jeho usneseních ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 21 Nd 305/2012 a ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 28 Nd 404/2012, v němž byla řešena obdobná procesní problematika, týkající se navíc totožných účastníků řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu Praha - východ podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2013

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru