Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 144/2020Usnesení NS ze dne 06.05.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.ND.144.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 144/2020-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněné Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, IČO: 49241257, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, proti povinné M. V., narozené XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 383/2020, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 383/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka JUDr. Jana Jarková, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem ve Zlíně, 2. května 2384, požádala Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 170.031,31 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 5. března 2020, č. j. 53 EXE 383/2020-22, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť z výpisu ze základních registrů zjistil, že povinná má od 21. srpna 1995 ukončený trvalý pobyt na území České republiky a v současné době se zdržuje v Rakousku, což potvrdila též osobně u soudu dne 17. května 2019 (viz č. l. 18 připojeného nalézacího spisu).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinná nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud zjištěn ani žádný její majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 5. 2020

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru