Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 133/2017Usnesení NS ze dne 14.08.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.ND.133.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 133/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Limuzská 3135/12, IČ 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, proti povinnému P. D., pro 9.520,96 Kč s příslušenstvím, o pověření a nařízení exekuce vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 44 EXE 203/2017, o určení místní příslušnosti soudu takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 44 EXE 203/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem v Brně, Veveří 125, požádal Okresní soud v Hodoníně o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 9.520,96 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 3. 3. 2017, č. j. 44 EXE 203/2017-14, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť povinný nemá na území České republiky místo trvalého pobytu ani místo pobytu cizince.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje - viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. srpna 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru