Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 113/2004Usnesení NS ze dne 28.07.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:26.ND.113.2004.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 113/2004-45

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dědictví po Z. K., vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 50 D 878/2003, o návrhu dědiců ze zákona – pozůstalých dcer P. K., a nezletilé A. K., zastoupené matkou A. K., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 50 D 878/2003, se přikazuje Okresnímu soudu v Karviné.

Odůvodnění:

V probíhajícím dědickém řízení navrhly pozůstalé dcery zůstavitele jako zákonné dědičky, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Karviné, v jehož obvodu mají bydliště.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále „o.s.ř.“) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé a závisejí na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v daném případě, neboť jsou-li obě dcery, jak naznačují dosavadní výsledky šetření, jedinými dědičkami zůstavitele, bude věc rozhodně projednána ekonomičtěji soudem, v jehož obvodu je jejich bydliště. Zároveň nevyšlo v řízení dosud najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové, s jejichž zájmy by přikázání věci bylo v rozporu (i rodiče a sourozenci zůstavitele bydlí v obvodu Okresního soudu v Karviné). Proto Nejvyšší soud ČR jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.), rozhodl, že se tato věc přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Karviné.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. července 2004

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru