Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 102/2015Usnesení NS ze dne 22.07.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.ND.102.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 102/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, IČO 41197518, s adresou pro doručování Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, Benešova 696/10, Brno, proti povinné KOMANDOR Showroom s.r.o., se sídlem v Bratislavě, Elektrárenská 1, Slovenská republika, IČO 36672106, o nařízení exekuce, pro 20.711 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 5676/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 5676/2014 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem v Brně, Hlinky 41/104 podal dne 7. 11. 2014 Městskému soudu v Brně žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 20.711 Kč.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 11. 3. 2015, č. j. 81 EXE 5676/2014-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť zjistil, že povinná je zahraniční právnickou osobou, která nemá sídlo v České republice.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších přepisů (dále jako „o. s. ř.“), které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože povinná, která je právnickou osobou, nemá sídlo v České republice a nebyl doposud ani zjištěn žádný její majetek v České republice (exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu). Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu je sídlo exekutora, který by měl být podle návrhu oprávněné pověřen provedením exekuce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. července 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru