Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 991/2015Usnesení NS ze dne 11.06.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.991.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 991/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobkyně SENSUS s. r. o., se sídlem v Přerově, Kojetínská 383/17, IČO 47669535, zastoupené Mgr. Pavlem Kužílkem, advokátem se sídlem Přerov, Blahoslavova 72/4, proti žalované A. V., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 10 C 43/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 17. října 2014, č. j. 12 Co 476/2014-37, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná napadla dovoláním usnesení odvolacího soudu ze dne 17. 10. 2014, č. j. 12 Co 476/2014-37, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 11. 8. 2014, č. j. 10 C 43/2014-26, jímž žalované nepřiznal osvobození od soudních poplatků (o které žádala při podání odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ze dne 20. 3. 2014, č. j. 10 C 43/2014-14).

Odvolání žalované proti rozsudku soudu prvního stupně ze dne 20. 3. 2014, č. j. 10 C 43/2014-14, odvolací soud usnesením ze dne 20. 1. 2015, č. j. 12 Co 620/2014-42 (právní moc dne 29. 1. 2015), odmítl, řízení tak bylo pravomocně skončeno dnem 13. 5. 2014 (kdy nabyl právní moci rozsudek soudu první stupně).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“) zastavil, neboť je z povahy věci bezpředmětné rozhodovat o otázce osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. po skončení řízení ve věci samé.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. června 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru