Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 988/2002Usnesení NS ze dne 30.05.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:26.CDO.988.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 988/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobkyně městské části P., zastoupené advokátem, proti žalovanému Ing. D. Č., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 567/2000, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. ledna 2002, č.j. 54 Co 404/2001-19, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 16. 1. 2002, č.j. 54 Co 404/2001-19, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 8. 2001, č.j. 25 C 567/2000-15, jímž bylo jako opožděné odmítnuto odvolání žalovaného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 6. 2001, č.j. 25 C 567/2000-13; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný – nezastoupen advokátem – včasné dovolání. Soud prvního stupně ho usnesením ze dne 5. 4. 2002, č.j. 25 C 567/2000-22, doručeným žalovanému dne 15. 4. 2002 (srov. doručenku u č.l. 22 p. v.), vyzval k odstranění nedostatku advokátního zastoupení, stanovil mu k tomu lhůtu 10 dnů od doručení usnesení a poučil ho o procesních následcích, jaké by nevyhovění výzvě přineslo. Dovolatel však na výzvu nereagoval a spis byl proto předložen dovolacímu soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že přípustnost dovolání žalovaného nemá oporu v ustanovení § 237 o. s. ř. (rozhodnutí soudu prvního stupně, které bylo napadeným usnesením potvrzeno, nebylo rozhodnutím ve věci samé), nelze je podřadit ustanovením § 238, § 238a ani § 239 odst. 1 a 2 o. s. ř., a v úvahu nepřichází ani aplikace ustanovení § 239 odst. 3 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2002, pod pořadovým číslem 8).

Za této procesní situace nebyl důvod vyvozovat z neodstraněného nedostatku advokátního zastoupení dovolatele procesní důsledky podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. (srov. § 242 odst. 2 větu za středníkem o. s. ř.) a dovolací soud proto nepřípustné dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř. a o skutečnost, že žalobkyni nevznikly v tomto stádiu řízení prokazatelné náklady, k jejichž náhradě by jinak byl dovolatel povinen.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2002

JUDr. Hana Müllerová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru