Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 914/2017Usnesení NS ze dne 09.05.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.914.2017.1
Dotčené předpisy

§ 10a o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 201 o. s. ř.

§ 236 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 914/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněného Ing. T. Š., zastoupeného Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem v Ostravě, Jaklovecká 1249/18, proti povinným 1. V. V., 2. L. V., o nařízení exekuce vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 53 EXE 10051/2016, o odvolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. listopadu 2016, č. j. 9 Co 719/2016-65, takto:

I. Řízení o „odvolání“ povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. listopadu 2016, č. j. 9 Co 719/2016-65, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě (soud prvního stupně) ze dne 6. 6. 2016, č. j. 53 EXE 10051/2016-53, kterým odmítl pro opožděnost odvolání povinných proti usnesení téhož soudu ze dne 28. 4. 2016, č. j. 53 EXE 10051/2016-46 (jímž zamítl návrh povinných na zastavení exekuce), podle § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Proti usnesení odvolacího soudu podali povinní u soudu dne 21. 12. 2016 podání označené jako odpor, které po výzvě soudu prvního stupně k odstranění vad podání (usnesení ze dne 4. 1. 2017, č. j. 53 EXE 10051/2016-76), doplnili podáním doručeným soudu dne 30. 1. 2017, které je podle obsahu odvoláním proti usnesení odvolacího soudu a je výslovně označeno jako „odpor a odvlání“.

Nejvyšší soud České republiky, kterému byla věc předložena soudem prvního stupně k projednání a rozhodnutí, řízení o podaném „odvolání“ pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastavil.

Odvolání je podle § 201 o. s. ř. řádným opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu občanský soudní řád odvolání nepřipouští; není přitom rozhodné, zda jde o rozhodnutí ve věci nebo o rozhodnutí procesní povahy (srovnej např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2036/2001).

Napadené usnesení je rozhodnutím odvolacího soudu, kterým se končí odvolací řízení, odvolání proto proti němu přípustné není.

Občanský soudní řád k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srovnej § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud České republiky jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2002, pod číslem 139).

Jen pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že povinní by nebyli úspěšní ani tehdy, pokud by podali proti napadenému usnesení odvolacího soudu dovolání. Dovolání proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř., není podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. přípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. května 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru