Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 815/2015Usnesení NS ze dne 04.03.2015

HeslaExekuce
Příslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.815.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 815/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné mBank S.A. se sídlem ve Varšavě, Senatorska č. 18, Polská republika, IČO 1254524, zastoupené JUDr. Alešem Rozehnalem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská č. 633/12, proti povinné J. V., pro 38.003,85 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 167 EX 23950/11, o dovolání povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. prosince 2013, č. j. 68 EXE 4917/2011-108, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

Str uč n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 12. 2013, č. j. 68 EXE 4917/2011-108, podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil z důvodu nedostatku funkční příslušnosti Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2447/2006).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. března 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru