Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 737/2018Usnesení NS ze dne 18.07.2018

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.737.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 737/2018-57

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně obce Podbořanský Rohozec, se sídlem v Podbořanském Rohozci 6, IČO 00556408, proti žalovanému J. K., P. R., o vyklizení nebytového prostoru, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 5 C 38/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. srpna 2017, č. j. 12 Co 211/2017-32, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Žalovaný nezastoupen advokátem napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 8. 2017, č. j. 12 Co 211/2017-32, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Lounech ze dne 10. 5. 2017, č. j. 5 C 38/2017-25 v odvoláním napadeném výroku (výrok III.) a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatel i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 19. 12. 2017, č. j. 5 C 38/2017-54) nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 7. 2018

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru