Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 703/2017Usnesení NS ze dne 06.04.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.703.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 703/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce Společenství vlastníků jednotek pro dům Tř. Svornosti 643/31 v Olomouci, se sídlem v Olomouci – Nové Ulici, tř. Svornosti 643/31, IČO: 27803937, zastoupeného Mgr. Richardem Frommerem, advokátem se sídlem v Olomouci, Ostružnická 325/6, proti žalované Mgr. H. P., zastoupené Mgr. Davidem Černým, advokátem se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 365/7, o zaplacení částky 20.098,- Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. 30 Cm 6/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. dubna 2016, č. j. 5 Cmo 21/2016-371, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.710,- Kč k rukám Mgr. Richarda Frommera, advokáta se sídlem v Olomouci, Ostružnická 325/6, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 7. dubna 2016, č. j. 5 Cmo 21/2016-371, potvrdil rozsudek ze dne 9. prosince 2015, č. j. 30 Cm 6/2014-355, jímž Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (soud prvního stupně) uložil žalované povinnost zaplatit žalobci (v tam uvedených měsíčních splátkách a pod ztrátou výhody splátek) částku 20.098,- Kč a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Proti citovanému rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (dovolatelka) dovolání, k němuž se žalobce prostřednictvím svého advokáta písemně vyjádřil. Dovolací soud dospěl k závěru, že z posléze uvedených důvodů není dovolání přípustné podle § 237 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále opět jen „o.s.ř.“).

Přípustnost dovolání je upravena v ustanovení § 237 o.s.ř., avšak podle § 238 odst. 1 písm. d/ o.s.ř. dovolání není přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2 (o.s.ř.); k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

V projednávané věci není dovolání přípustné, neboť směřuje proti rozsudku, jímž odvolací soud rozhodl o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a současně nejde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy a ani o věci uvedené v § 120 odst. 2 o.s.ř. Přípustnost dovolání tak nelze opřít o ustanovení § 237 o.s.ř., neboť ustanovení § 238 odst. 1 písm. d/ o.s.ř. to vylučuje. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani nesprávné poučení odvolacího soudu (připojené v závěru napadeného rozsudku) o možnosti podat dovolání, neboť nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné, přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod č. 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl (pro nepřípustnost).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 6. dubna 2017

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru