Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 691/2015Usnesení NS ze dne 15.09.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.691.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 691/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobkyně V. D., zastoupené JUDr. Marií Petráčkovou, advokátkou se sídlem v Brně, ulice Čoupkových 674/36, proti žalované Mgr. H. Š., zastoupené JUDr. Svatavou Míčkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Šumavská 416/15, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a o určení výše nájemného a služeb, vedené u Městského soudu v Brně, pod sp. zn. 94 C 201/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. května 2014, č. j. 19 Co 18/2014-165, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. května 2014, č. j. 19 Co 18/2014-165, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. září 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru