Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 645/2017Usnesení NS ze dne 14.06.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.645.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 645/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobce Bytového družstva DRUŽBA, se sídlem v Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15, IČO 00043907, zastoupeného Mgr. Petrem Saskou, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové náměstí 207/34, proti žalovaným 1. Ing. V. Č., a 2. A. Č., zastoupeným JUDr. Františkem Gahlerem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Rubensova 1556/72, o 34.818 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 C 240/2010, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. října 2016, č. j. 12 Co 1009/2015-214, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.049 Kč k rukám Mgr. Petra Sasky, advokáta se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové náměstí 207/34, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem odvolací soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 6. 2015, č. j. 12 C 240/2010-196, v odvoláním napadených výrocích II. a IV., kterými uložil žalovaným zaplatit žalobci společně a nerozdílně částku 27.959 Kč s úroky z prodlení a náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku, současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání proti tomuto rozsudku není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 237, § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.)].

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru