Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 622/2004Usnesení NS ze dne 07.04.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:26.CDO.622.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 622/2004-171

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce Stavebního bytového družstva T., proti žalované B. H., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 14 C 138/97, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. května 2003, č. j. 42 Co 23/2003-146, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 26. 6. 2002, č. j. 14 C 138/97-120, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 29. 11. 2002, č.j. 14 C 138/97-129, přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 16 sestávajícího z jednoho pokoje a kuchyně v domě č. 9 v Č. T. dané žalované, určil, že nájemní poměr mezi účastníky skončí uplynutím výpovědní lhůty, která činí 3 měsíce a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém toto rozhodnutí nabude právní moci, uložil žalované předmětný byt vyklidit po skončení nájemního poměru do 15 dnů od zajištění náhradního ubytování, a rozhodl o náhradě nákladů mezi účastníky i ve vztahu ke státu a o nákladech zastoupení žalované ustanovenou zástupkyní.

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) usnesením ze dne 19. 5. 2003, č. j. 42 Co 23/2003-146, na základě zpětvzetí žaloby rozsudek soudu prvního stupně zrušil, řízení zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky a ve vztahu ke státu.

Proti citovanému usnesení odvolacího soudu podala žalovaná včasné dovolání (v záhlaví chybně označené jako odvolání).

Dne 20. února 2004 vzala žalovaná do protokolu sepsaného u soudu prvního stupně dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vzhledem k jednoznačnému obsahu citovaného zákonného ustanovení a k dispozitivnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud České republiky jako soud příslušný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a vyplývá ze skutečností, že žalobci v řízení o dovolání žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo, nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. dubna 2004

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru