Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 593/2015Usnesení NS ze dne 18.02.2015

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.593.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 593/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik města Brna, a. s. se sídlem v Brně, Hlinky č. 151, IČO 25508881, zastoupené Mgr. Ondřejem Adametzem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská č. 403/12, proti povinné H. B., K., za účasti manžela povinné V. B., K., pro 211,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 19 Nc 7564/2007, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. ledna 2014, č. j. 26 Co 323/2013-32, takto:

Dovolání povinné a jejího manžela se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2014, č. j. 26 Co 323/2013-32, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen o. s. ř., odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž by zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru