Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 5690/2016Usnesení NS ze dne 16.02.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.5690.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 5690/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně B. Š., proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Janáčkova 1238, IČO: 00035394, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 15 C 131/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 63/2015-277, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Frýdku-Místku (soud prvního stupně) usnesením ze dne 20. května 2014, č. j. 15 C 131/2011-204, přiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků pro řízení o žalobě pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení (výrok I.), avšak neustanovil jí zástupce pro řízení o žalobě pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 30. června 2014, č. j. 11 Co 422/2014-213, citované usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně (dovolatelka) – nezastoupena advokátem – dovolání a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 15 C 131/2011-260, jí soud prvního stupně přiznal osvobození od soudních poplatků a ustanovil jí pro účely dovolacího řízení zástupcem advokáta Mgr. Jiřího Kubalu. Poté usnesením ze dne 18. prosince 2014, č. j. 15 C

131/2011-263, citované usnesení změnil tak, že zrušil ustanovení advokáta Mgr. Jiřího Kubaly pro dovolací řízení a nově jí ustanovil zástupkyní advokátku JUDr. Evu Janíkovou.

K odvolání ustanovené zástupkyně odvolací soud usnesením ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 63/2015-277, však citované usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že žalobkyni pro dovolací řízení zástupce neustanovil.

Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 10. června 2015, č. j. 15 C 131/2011-292, které bylo doručeno dne 29. června 2015, dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupcem pro dovolací řízení advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Podáním ze dne 9. července 2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 13. července 2015) pak dovolatelka opětovně požádala „o ustanovení advokáta pro dovolací řízení včetně sepsání nebo doplnění jejího dovolání ze dne 14. října 2014“, avšak sama si ve stanovené lhůtě zástupce nezvolila. Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 13. dubna 2016, č. j. 26 Cdo 4325/2015-306, dovolací řízení pro nesplnění podmínky povinného advokátního zastoupení dovolatelky zastavil (ústavní stížnost podanou proti citovanému usnesení odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 10. ledna 2017, sp. zn. III. ÚS 2431/16).

Dovolatelka – nezastoupena advokátem – napadla i posledně citované usnesení odvolacího soudu (tj. usnesení ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 63/2015-277) dovoláním; současně opět požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Pro úplnost je zapotřebí dodat, že odvolací soud usnesením ze dne 20. října 2016, č. j. 11 Co 284/2015-320, potvrdil usnesení ze dne 16. června 2015, č. j. 15 C 131/2011-296, kterým soud prvního stupně zastavil řízení o návrhu dovolatelky na přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Za situace, kdy dovolací soud v pořadí první dovolací řízení pravomocně zastavil, je z povahy věci bezpředmětné rozhodovat o dovolání směřujícímu proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl dovolatelčině žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů pro již skončené dovolací řízení, neboť případná nesprávnost napadeného rozhodnutí pozbývá vzhledem k dodatečně nastalým okolnostem na významu.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle § 243b věty před středníkem a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), aniž se – z důvodu nadbytečnosti – zabýval nedostatkem povinného advokátního zastoupení dovolatelky (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. září 2014, sp. zn. 26 Cdo 2479/2014).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. února 2017

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru