Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 5386/2017Usnesení NS ze dne 15.02.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.5386.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění do 29.09.2017

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 5386/2017-252

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobců a) L. Z., a b) V. Z., zastoupených Mgr. Martinem Začalem, advokátem se sídlem v Olomouci, tř. Svobody 43/39, proti žalované S. H., zastoupené Mgr. Zuzanou Burčkovou Hillovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Ostrovského 253/3, o 109.432 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 C 200/2015, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 16. srpna 2017, č. j. 69 Co 370/2017-223, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5.687 Kč k rukám Mgr. Martina Začala, advokáta se sídlem v Olomouci, tř. Svobody 43/39 , do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalovaná napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (odvolací soud) ze dne 16. 8. 2017, č. j. 69 Co 370/2017-223, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci (soud prvního stupně) ze dne 17. 5. 2017, č. j. 19 C 200/2015-199, ve znění usnesení ze dne 2. 6. 2017, č. j. 19 C 200/2015-205, o odmítnutí odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ze dne 17. 8. 2015, č. j. 19 C 200/2015-60 (jímž jí uložil zaplatit žalobcům 109.432 Kč s tam blíže specifikovaným příslušenstvím a rozhodl o nákladech soudního řízení), pro opožděnost.

Dovolání není podle § 238 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), přípustné, neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání žalované podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou oprávnění podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 15. února 2018

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru