Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 5358/2016Usnesení NS ze dne 14.02.2017

HeslaVady podání
Dovolání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.5358.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1036/17 ze dne 16.05.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 5358/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce města Neratovice, se sídlem v Neratovicích, Kojetická 1028, proti žalované RENGL, s. r. o., se sídlem v Liberci XIV-Ruprechticích, Zákopnická 354/11, IČO: 25420160, zastoupené JUDr. Robertem Vargou, advokátem se sídlem v Plzni – Vnitřním Městě, Zbrojnická 229/1, o vyklizení pozemků, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 53 C 258/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 1. června 2016, č. j. 83 Co 587/2015-166, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání žalované (dovolatelky) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 1. června 2016, č. j. 83 Co 587/2015-166, odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále opět jen „o. s. ř.“), neboť v něm neuplatnila (způsobilý) dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 1 a 3 o. s. ř. (ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř.), nýbrž ve skutečnosti nezpůsobilé důvody. Jejich prostřednictvím jednak namítla vadu řízení (výtkou, že v odvolacím řízení odvolací soud vyslechl místostarostu města jako účastníka řízení a nikoli jako svědka) a jednak brojila proti skutkovým zjištěním, resp. proti způsobu hodnocení důkazů (zejména proti usnesení rady města Neratovic /přijatému na zasedání konaném dne 20. února 2013/, jímž bylo rozhodnuto o výpovědi smlouvy o nájmu plakátovacích ploch, kterou účastníci uzavřeli dne 25. července 2012 /dále jen „Nájemní smlouva“/), z nichž odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně) čerpal svá zjištění rozhodná pro právní závěr, že je platná výpověď Nájemní smlouvy ze dne 12. března 2013 a že po uplynutí sjednané šestiměsíční výpovědní doby (tj. od 1. října 2013) žalovaná užívá plakátovací plochy bez právního důvodu. Zpochybnila-li dovolatelka správnost uvedeného právního názoru poukazem na to, jak měla být interpretována vůle rady města projevená v usnesení pod bodem 33. zápisu z jednání rady města ze dne 20. února 2013 a pro tyto účely nabídla svůj vlastní (jiný) skutkový stav, napadla správnost skutkového (nikoli právního) závěru odvolacího soudu. Výtka nesprávného právního posouzení věci je tak ve skutečnosti založena především na kritice správnosti (úplnosti) skutkových zjištění. Nad rámec řečeného dovolací soud výjimečně podotýká, že bylo-li rozhodné usnesení, uvedené v zápisu z jednání rady města ze dne 20. února 2013 pod bodem 33. a týkající se provozování plakátových ploch ve městě, přijato na základě tzv. analýzy minulého a současného stavu a návrhu nového způsobu provozování plakátových ploch, pak ve spojitosti s uvedeným podkladovým materiálem, který byl radou města vskutku v této souvislosti projednáván, je nepochybné, že město prostřednictvím k tomu oprávněného orgánu (rady) rozhodlo o ukončení smluvního vztahu s žalovanou (v tomto směru nebylo ve smluvním vztahu s jiným subjektem) výpovědí, jak zjistily soudy obou stupňů.

Se zřetelem k řečenému lze uzavřít, že v dovolání nebyl – způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. – vymezen způsobilý dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 1 o. s. ř. Z toho současně vyplývá, že vylíčení, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a o. s. ř.), dovolatelka nepřípustně vztáhla k vadě řízení, resp. k jinému skutkovému stavu věci, než jak byl zjištěn odvolacím soudem.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 2. 2017

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru