Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 5301/2009Usnesení NS ze dne 28.01.2010

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:26.CDO.5301.2009.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 5301/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně Z. S., proti žalovanému L. V., zastoupenému advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 5 C 129/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. června 2009, č. j. 17 Co 94/2009-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podal, vzal žalovaný písemným podáním ze dne 12. října 2009 zpět.

Podle čl. II bodu 12 věty před středníkem zákona č. 7/2009, kterým se mění zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno 22. června 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále “o. s. ř.“).

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., neboť žalobkyni, které by jejich náhrada příslušela, náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2010

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru