Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 5207/2014Usnesení NS ze dne 04.02.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.5207.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 5207/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněného Bytového družstva Petra Rezka 4, se sídlem v Praze 4, Petra Rezka 1190/4, IČO: 26722046, proti povinné Z. P., zastoupené Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem se sídlem v Praze 7, Bubenská 1, pro vyklizení bytu a pro 9.280,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 1673/2013, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. května 2014, č. j. 51 Co 167/2014-102, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (odvolací soud) napadeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 19. 11. 2013, č. j. 68 EXE 1673/2013-66, jímž byl zamítnut návrh povinné na odklad exekuce vedené soudním exekutorem JUDr. Milanem Suchánkem, Exekuční úřad Praha 9, pod sp. zn. 85 EX 7262/13 na základě pověření vydaného Obvodním soudem pro Prahu 4 dne 24. 5. 2013, č. j. 68 EXE 1673/2013-8.

Dovolání směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto ve věci odkladu provedení exekuce. Podle ustanovení § 237, § 238 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.”, však proti takovému rozhodnutí není dovolání přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru