Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 5143/2016Usnesení NS ze dne 23.01.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.5143.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 5143/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobců a) A. G., K. V., b) Bc. M. V., K. V., c) TONEM company s.r.o., se sídlem v Karlových Varech, Bulharská 688/25, IČO 27976203, d) L. N., K., e) J. L., K. V., f) J. K., K. V., g) J. K., K. V., h) A. K., K. V., i) N. K., S. P., zastoupených JUDr. Milanem Zemanem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Moskevská 1179/20, proti žalovanému L. S. D., K. V., zastoupenému Mgr. Lukášem Kuhajdou, advokátem se sídlem v Plzni, U Zvonu 142/11, o zaplacení částky 153.690 Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 13 C 8/2014, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. června 2016, č. j. 14 Co 159/2016-187, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 6. 2016, č. j. 14 Co 159/2016-187, zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovolání bylo vzato zpět.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2017

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru