Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 5111/2014Usnesení NS ze dne 05.05.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.5111.2014.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 5111/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobce R. N., zastoupeného Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vladislavova 1390/17, proti žalované MUDr. E. P., zastoupené JUDr. Janem Špačkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Radlická 663/28, o 2.500.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 8 C 396/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 58 Co 424, 427/2013-366, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 11. 2013, č. j. 58 Co 424, 427/2013-366, zrušil výroky rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8, ze dne 25. 2. 2013, č. j. 8 C 396/2008-274, ve znění usnesení ze dne 25. 2. 2013, č. j. 8 C 396/2008-280, kterými uložil žalované zaplatit částku 2.019.799,- Kč s úroky z prodlení, žalobci náklady řízení ve výši 67.518,- Kč, státu náklady ve výši 12.102,- Kč a soudní poplatek ve výši 62.000,- Kč a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat (dovolatel vznáší výhrady proti správnosti hodnocení důkazů odvolacím soudem; na nesprávnost hodnocení důkazů lze však usuzovat jen ze způsobu, jakým soud hodnocení důkazů provedl, a to jen polemikou se správností skutkových zjištění soudu, tj. prostřednictvím dovolacího důvodu, který dovolatel od 1. 1. 2013 k dispozici nemá).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. května 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru