Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4917/2015Usnesení NS ze dne 01.12.2015

HeslaZastoupení
Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4917.2015.1
Dotčené předpisy

čl. 241b odst. 2 o. s. ř.

čl. 104 odst. 2 o. s. ř.

čl. 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4917/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci péče o nezletilé R., a L., P., dětí matky J. J., zastoupené JUDr. Janou Staňkovou, advokátkou se sídlem v Chrudimi, Štěpánkova č. 83, a otce L. P., o výkon rozhodnutí, o úpravu styku matky s nezletilými dětmi, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 9 P 228/2003, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, ze dne 29. ledna 2013, č. j. 22 Co 62/2013-329, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, ze dne 29. ledna 2013, č. j. 22 Co 62/2013-329, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Chrudimi nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru