Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 479/2015Usnesení NS ze dne 18.02.2015

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
Dražba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.479.2015.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 479/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky a. s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 00001350, zastoupené JUDr. Irenou Slavíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Wenzigova č. 1871/5, proti povinným 1) B. P., a 2) D. P., P., zastoupené Mgr. Zdeňkem Vaňátkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 365/43, pro 107.476,74 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 098 EX 00651/07, o dovolání povinné 2) A. V., K. D., zastoupené Mgr. Zdeňkem Vaňátkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 365/43, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2014, sp. zn. 14 Co 449/2014, takto:

Dovolání povinné 2) A. V., K. D., zastoupené Mgr. Zdeňkem Vaňátkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 365/43, se odmítají.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání povinné 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2014, sp. zn. 14 Co 449/2014, kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora (dražební vyhláška) ze dne 15. 9. 2014, č. j. 098 EX 00651/07-144, ve výrocích „IV.“ o výsledné ceně dražených nemovitostí, „V.“ o výši nejnižšího podání a „VII.“, že „s nemovitostmi nejsou spojena žádná práva ani žádné závady“, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce přezkumu ceny nemovitosti, jak byla stanovena znaleckým posudkem znalce, od níž se odvíjí i výše nejnižšího podání uvedeného v dražební vyhlášce (§ 336e odst. 1 o. s. ř.), ve fázi po právní moci usnesení o ceně srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1083/2005, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1535/2013 apod.] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinné 2) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. Podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. toto dovolání odmítl i ve vztahu k A. V., K. D., zastoupené Mgr. Zdeňkem Vaňátkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 365/43, neboť k podání dovolání dovolatelka není oprávněna (subjektivně legitimována), protože není účastníkem řízení v posuzované exekuční věci a její účastenství nezakládá ani skutečnost, že se v jiném soudním řízení domáhá vyloučení exekuovaných nemovitostí z tohoto exekučního řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru