Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4724/2008Usnesení NS ze dne 23.09.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:26.CDO.4724.2008.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4724/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce L. b. d. P. 8, zastoupeného advokátem, proti žalovanému A.P.R. spol. s r.o., zastoupenému advokátem, o vyklizení nebytového prostoru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp.zn. 29 C 96/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2008, č.j. 55 Co 544/2007-46, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 15. 4. 2008, č. j. 55 Co 544/2007-46, ve spojení s usnesením ze dne 8. 7. 2008. č.j. 55 Co 544/2007-52, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 (soud prvního stupně) ze dne 25. 7. 2007, č.j. 29 C 96/2007-23, jímž bylo uloženo žalovanému vyklidit nebytový prostor ve výroku specifikovaný do 15 dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které vzal podáním ze dne 23. 4. 2009 v plném rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle

§ 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. září 2009

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru