Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4601/2015Usnesení NS ze dne 01.03.2016

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4601.2015.1
Dotčené předpisy
§ 104 odst. 2 o. s. ř.|§ 241b odst. 2 o. s. ř.|§ 241 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4601/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce města Hodonína, se sídlem v Hodoníně, Masarykovo nám. 53/1, IČO 00284891, adresa pro doručování: Městská bytová správa spol. s r.o., Hodonín, Rodinova 691/4, proti žalovaným 1) Mgr. V. N., 2) S. L., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 221/2012, o dovolání žalované 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. listopadu 2014, č. j. 19 Co 556/2014-72, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalovaná 2) nezastoupena advokátem napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2014, č. j. 19 Co 556/2014-72, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 20. 8. 2014, č. j. 5 C 221/2012-65, kterým přiznal žalované 2) osvobození od soudního poplatku za podané odvolání ze dne 7. 11. 2013 proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 20. 9. 2013, č. j. 5 C 221/2012-46, ve výši 50 %.

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované 2) proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“), zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 3. 3. 2015, č. j. 5 C 221/2012-82, ve spojení s usnesením ze dne 14. 9. 2015, č. j. 5 C 221/2002-93) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2016

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru