Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 454/2015Usnesení NS ze dne 28.04.2015

HeslaExekuce
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.454.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 454/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Ing. T. K., zastoupeného JUDr. Milanem Kolářem, advokátem se sídlem ve Slaném, Rabasova 1396/12, proti povinnému Mgr. R. F., MBA, pro 20 921 Kč, vedené soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 Ex 18420/14, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2014, č. j. 23 Co 417/2014-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 29. 5. 2014, č. j. 103 Ex 18420/14-12, kterým soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, zamítl exekuční návrh, žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů exekučního řízení a uložil oprávněnému povinnost uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 847 Kč; žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním, které následně vzal svým podáním ze dne 9. 4. 2015 zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru