Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4526/2015Usnesení NS ze dne 02.11.2015

HeslaDovolání
Exekuce
Dovolací důvody
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4526.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4526/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Mlékárny Klatovy a. s. se sídlem v Klatovech, Za tratí č. 640, identifikační číslo osoby 48362395, zastoupené JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem se sídlem v Klatovech, Čs. legií č. 172, proti povinnému JUDr. J. S., zastoupenému JUDr. Janou Kutmonovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Na Vyhlídce č. 386/3, pro 222 366,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 Nc 9042/2006, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2015, č. j. 15 Co 152/2015-127, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2015, č. j. 15 Co 152/2015-127, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2 listopadu 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru