Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4374/2018Usnesení NS ze dne 23.01.2019

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4374.2018.1
Dotčené předpisy

§ 261a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4374/2018-137

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, IČO 00064581, zastoupeného JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, proti povinné ORIS Praha, spol. s r.o., se sídlem v Praze 4, Babákova 2390/2, IČO 43004474, zastoupené JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, pro nepeněžité plnění, o návrhu povinné na zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 54 EXE 5291/2016, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2018, č. j. 72 Co 473/2017-104, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Městský soud v Praze (soud odvolací) usnesením ze dne 29. 3. 2018, č. j. 72 Co 473/2017-104, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 (soud prvního stupně) ze dne 20. 9. 2017, č. j. 54 EXE 5291/2016-78, kterým zamítl návrh povinné na zastavení exekuce ze dne 17. 10. 2016.

Dovolání povinné není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“, neboť odvolací soud otázku materiální vykonatelnosti exekučního titulu (zejména vymezení rozsahu a obsahu povinností, k jejichž splnění byla exekuce nařízena) posoudil v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2008, sp. zn. 20 Cdo 3386/2006, ze dne 15. 4. 2008, sp. zn. 20 Cdo 5255/2007, ze dne 31. 3. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1236/97, uveřejněné pod číslem 16/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 17. 1. 2018, sp. zn. 26 Cdo 2511/2017], a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 1. 2019

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru