Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4289/2016Usnesení NS ze dne 27.06.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.4289.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4289/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně XAVEROV trade, a.s. (dříve XAVEROV, a.s.), se sídlem v Praze 4 – Podolí, Lopatecká 223/13, IČO: 27242731, proti žalovanému hlavnímu městu Praze, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2, zastoupenému prof. Dr.h.c. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Rybná 678/9, o určení vlastnického práva k pozemkům, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 23 C 119/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2016, č. j. 17 Co 382/2012-789, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 21. května 2015, č. j. 17 Co 382/2012-705, potvrdil v pořadí druhý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 (soudu prvního stupně) ze dne 26. dubna 2012, č. j. 23 C 119/2006-485, ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 18. července 2012, č. j. 23 C 119/2006-504, v části výroku II., jíž byla zamítnuta žaloba na určení, že žalobkyně je vlastnicí tam specifikovaných pozemků, a ve výroku VI., jímž byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 76.320,- Kč; současně uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů odvolacího řízení, včetně nákladů (předchozího) dovolacího řízení, částku 60.894,- Kč.

K dovolání žalobkyně Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací usnesením ze dne 5. dubna 2016, č. j. 28 Cdo 4774/2015-782, zrušil rozsudek odvolacího soudu v nákladových výrocích a v tomto rozsahu vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Následně odvolací soud usnesením ze dne 30. května 2016, č. j. 17 Co 382/2012-789, změnil citovaný rozsudek soudu prvního stupně (ve spojení s doplňujícím usnesením) ve výroku o nákladech řízení účastníků tak, že výše těchto nákladů činí 15.400,- Kč; jinak ho v tomto výroku potvrdil. Současně rozhodl, že účastníci navzájem nemají právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Dovolání žalovaného (dovolatele) proti usnesení odvolacího soudu není přípustné podle § 237 o. s. ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále opět jen „o. s. ř.“), neboť v něm účinně nastolenou (procesní) otázku účelnosti nákladů vynaložených na advokátní zastoupení účastníkem řízení, který je statutárním městem, vyřešil odvolací soud v intencích právních názorů vyslovených ve zrušujícím usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2016, sp. zn. 28 Cdo 4774/2015, jimiž byl vázán a na něž lze pro stručnost odkázat. Od takto nastavených právních názorů se dovolací soud – přes v tomto směru uplatněné dovolací námitky – neodklání ani v současné fázi řízení a zastává názor, že i když v tomto konkrétním případě opakovaně rozhodoval dovolací soud, vycházelo řešení souzené věci z dlouhodobě ustálené judikatury, nešlo zde o právní problematiku úzce specializovanou nebo nadmíru složitou, o věc s mezinárodním prvkem vyžadující znalosti cizího práva (eventuálně cizího jazyka), ani o jinak výjimečný případ, jehož okolnosti by odůvodňovaly, aby se dovolatel (statutární město) nechal v řízení zastupovat advokátem (srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. září 2016, sp. zn. 26 Cdo 149/2016).

S přihlédnutím k charakteru uplatněných dovolacích námitek lze také dodat, že jiné vady řízení či pochybení ve zjištění skutkového stavu věci (dovolatel uplatnil zejména nesprávná /neúplná/ skutková zjištění, alespoň zčásti i formou tzv. skutkových novot, v dovolacím řízení zapovězených ustanovením § 241a odst. 6 o. s. ř., a vady řízení) nejsou podle současné právní úpravy způsobilým dovolacím důvodem (viz § 241a odst. 1 o. s. ř. a contrario).

Za této situace Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl

– se souhlasem všech členů senátu (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) – pro nepřípustnost.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 6. 2017

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru