Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4198/2014Usnesení NS ze dne 20.01.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4198.2014.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4198/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné METAMORFÓZY CZ a.s., se sídlem v Šenově, Těšínská 288, IČO 25397800, proti povinnému J. K., pro 12.160,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 14038/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2013, č. j. 66 Co 1123/2012-53, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 27. 6. 2012, č. j. 97 EXE 14038/2011-39, kterým zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené pro vymožení částky 12.160,- Kč a nákladů exekuce.

Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen „o. s. ř.”).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl, aniž se zabýval splněním podmínky jeho zastoupení v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru