Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4193/2015Usnesení NS ze dne 02.11.2015

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4193.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4193/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu

JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného města Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská č. 136, identifikační číslo osoby 00234877, zastoupeného JUDr. Soňou Goetzovou, advokátkou se sídlem ve Slaném, Masarykovo náměstí č. 138, proti povinné K. B., pro 6 330 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 51 EXE 522/2014, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. března 2015, č. j. 25 Co 116/2015-103, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. března 2015, č. j. 25 Co 116/2015-103, jímž odvolací soud potvrdil ve výroku I usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 6. února 2015, č. j. 51 EXE 522/2014

-90, kterým soud prvního stupně odmítl odvolání povinné proti usnesení téhož soudu ze dne 13. ledna 2015, č. j. 51 EXE 522/2014-84, jako opožděné, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.] a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. listopadu 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru