Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4171/2013Usnesení NS ze dne 18.12.2013

HeslaPodmínky řízení
Příslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.4171.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4171/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v právní věci žalobce statutárního města Brna, městské části Brno-střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 2, IČO 44992785, proti žalovaným 1) D. B., 2) E. B., o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 33 C 31/2011, o odvolání žalovaného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. září 2013, č. j. 19 Co 210/2013-26, takto:

I. Řízení o odvolání žalovaného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. září 2013, č. j. 19 Co 210/2013-26, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen "odvolací soud") usnesením ze dne 24. 9. 2013, č. j. 19 Co 210/2013-26, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2013, č. j. 33 C 31/2011-20, kterým bylo jako opožděné odmítnuto odvolání žalovaného 1) proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 15. 4. 2013, č. j. 33 C 31/2011-16, a rozhodnuto o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný 1) opravný prostředek, výslovně označený jako odvolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) v dovolacím řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II., bod 7 zák. č. 404/2012 Sb.) - dále jen "o. s. ř.", neboť odvoláním napadené usnesení bylo vydáno dne 24. 9. 2013.

Po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o podání žalovaného 1) ze dne 17. 10. 2013, doplněného podáním ze dne 2. 12. 2013, které lze podle jeho obsahu i výslovného označení považovat za odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 9. 2013, č. j. 19 Co 210/2013-26 (srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.), musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů (srov. § 10 odst. 1 o. s. ř.). Odvolání je podle ustanovení § 201 o. s. ř. řádným opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Z citovaných ustanovení vyplývá, že proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího zákon odvolání nepřipouští. Občanský soudní řád k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud České republiky jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2001, pod číslem 85, či ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2002, pod číslem 139). Uvedené judikatorní závěry obstojí i po účinnosti novely občanského soudního řádu provedené zák. č. 404/2012 Sb. (od 1. 1. 2013), neboť právní úprava § 10a a § 236 o. s. ř. z hlediska vymezení mimořádných opravných prostředků, o nichž Nejvyšší soud rozhoduje, nedoznala změny.

Nejvyšší soud proto z výše uvedených důvodů řízení o podaném odvolání pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastavil (§ 104 odst. 1, § 243b o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaný 1), který z procesního hlediska zavinil, že řízení o jeho podání bylo zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalobci žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2013

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru