Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4157/2014Usnesení NS ze dne 16.12.2014

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:26.CDO.4157.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4157/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobců a/ D. D., a b/ A. D., proti žalované RPG Byty, s.r.o., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Gregorova 2482/3, IČO 27769127, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 28 C 45/2014, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2014, č. j. 71 Co 208/2014-120, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobci napadli včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2014, č. j. 71 Co 208/2014-120, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 25. 2. 2013, č. j. 28 C 45/2014-96, jímž byla zamítnuta žádost žalobců o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Dovolatelé sice nejsou v dovolacím řízení zastoupeni advokátem a sami rovněž nemají právnické vzdělání (srovnej § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 - viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen „o. s. ř.”), povaha rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, však vylučuje, aby v posuzované věci bylo možno nedostatek podmínky povinného zastoupení považovat za překážku, jež by bránila vydání rozhodnutí v dovolacím řízení. Za situace, kdy předmětem dovolacího přezkumu je rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno žádosti účastníka o ustanovení zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků (§ 30, § 138 o. s. ř.), by trvání na podmínce povinného zastoupení vedlo k vlastnímu popření cíle, jenž účastník podáním žádosti sledoval a k popření vlastního smyslu dovolacího řízení, v němž má být zkoumán závěr o tom, že účastník nemá právo na ustanovení zástupce, resp. osvobození od soudních poplatků (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 609/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročníku 1997, pod číslem 97, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 26 Cdo 1311/2014); z takového dovolání se ani neplatí soudní poplatek (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, uveřejněné pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) je zřejmé, že dovolatelé nezpochybňují (ne)splnění podmínek pro ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř. a (ne)osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. Jejich námitky se vztahují k věci samé (k neplatnosti výpovědi z nájmu bytu z důvodu závadnosti bytu), aniž by uváděli, které závěry odvolacího soudu týkající se neosvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce považují za nesprávné a v čem spatřují předpoklady přípustnosti podaného dovolání.

Dovolání má tak vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a proto ho Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2014

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru