Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3978/2013Usnesení NS ze dne 05.12.2013

HeslaNeplatnost právního úkonu
Výpověď z nájmu bytu
Zastavení řízení
Žaloba určovací
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.3978.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3978/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce Ing. M. Š., zastoupeného Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem se sídlem v Táboře, Příběnická 1908/12, proti žalovanému městu Táboru, se sídlem v Táboře, Žižkovo náměstí 3, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 15 C 9/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 5. března 2013, č. j. 15 Co 71/2013-101, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce vzal zpět dovolání podané proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 5. března 2013, č. j. 15 Co 71/2013-101.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen „o. s. ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (předseda senátu dovolacího soudu - § 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolací řízení v dané věci zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. prosince 2013

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru