Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3975/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.3975.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3975/2019-107

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou ve věci žalobce města XY, se sídlem XY, proti žalované L. Ch., narozené XY, bytem XY, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 12 C 284/2017, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. listopadu 2018, č. j. 19 Co 204/2018-74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 28. 11. 2018, č. j. 19 Co 204/2018-74, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Třebíči ze dne 13. 3. 2018, č. j. 12 C 284/2017-45, kterým soud prvního stupně uložil žalované povinnost vyklidit a předat žalobci tam specifikovaný byt a zaplatit mu náklady řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, čímž jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“], který činí podle položky č. 23 bodu 1 písm. b) Sazebníku soudních poplatků 14 000 Kč.

Nejvyšší soud České republiky proto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. dovolatelku usnesením ze dne 18. 12. 2019, č. j. 26 Cdo 3975/2019-104, vyzval k zaplacení uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů. Výzva byla dovolatelce doručena dne 10. 1. 2020.

Dovolatelka však ve stanovené lhůtě soudní poplatek z dovolání neuhradila, Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení zastavil (srov. § 9 odst. 2 věta druhá a čtvrtá zákona č. 549/1991 Sb.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2020

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru