Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3868/2015Usnesení NS ze dne 01.10.2015

HeslaExekuce
Dovolání
Dovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3868.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3462/15 ze dne 07.02.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3868/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné MERKURIA CL s. r. o. se sídlem v Praze 8 - Libni, Lindnerova č. 998/6, identifikační číslo osoby 47285389, zastoupené JUDr. Oldřichem Filipem, advokátem se sídlem v České Lípě, Jiráskova č. 613/9, proti povinnému M. S., za účasti manželky povinného A. S., oběma Č. L., zastoupeným Mgr. Lukášem Votrubou, advokátem se sídlem v Liberci IV - Perštýně, Moskevská č. 637/6, pro 7 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. E 2160/96, o dovolání povinného a manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 5. června 2015, č. j. 83 Co 217/2014-2570, takto:

1) Dovolání povinného a manželky povinného se odmítá.

2) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného a manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 5. června 2015, č. j. 83 Co 217/2014-2570, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. března 2014, č. j. E 2160/96-2229, o zamítnutí návrhu povinného na zastavení a na odklad výkonu rozhodnutí ze dne 26. února 2014, a rozhodl, že povinný je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto usnesení oprávněnému k rukám jeho zástupce JUDr. Oldřicha Filipa náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 50 602 Kč a že manželce povinného se právo na náhradu nákladů odvolacího řízení nepřiznává, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatelů je jejich nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu, že došlo k neoprávněné manipulaci se spisem Okresního soudu v České Lípě, sp. zn. E 2160/96, a s hodnocením provedených důkazů, především rekonstrukcí ztracené části spisu, na základě níž odvolací soud k tomuto skutkovému závěru dospěl), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. října 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru