Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3752/2017Usnesení NS ze dne 25.09.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.3752.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3752/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně A. O., zastoupené JUDr. Lucií Kolářovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Přemyslovská 1939/28, proti žalovaným 1) M. S.,a 2) O. S., zastoupeným Mgr. Liborem Vincencem, advokátem se sídlem v Praze 5, Pavla Švandy ze Semčic 850/7, o zaplacení 76.507 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 3/2016, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2017, č. j. 19 Co 67/2017-108, ve znění usnesení ze dne 2. května 2017, č. j. 19 Co 67/2017-115, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Obvodní soud pro Prahu 5 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 8. 11. 2016, č. j. 4 C 3/2016-72, zastavil řízení co do částky 650 Kč s příslušenstvím (výrok I.), zamítl žalobu v části, ve které se žalobkyně domáhala zaplacení částky 33.300 Kč s tam specifikovaným úrokem z prodlení, a v části, ve které se žalobkyně domáhala zaplacení částky 29.896 Kč s tam specifikovaným úrokem z prodlení, (výrok II.), uložil žalovaným zaplatit žalobkyni částku 12.661 Kč (výrok III.) a současně rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok IV.).

Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 15. 3. 2017, č. j. 19 Co 67/2017-108, ve znění opravného usnesení ze dne 2. 5. 2017, č. j. 19 Co 67/2017-115, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v zamítavém výroku o věci samé v rozsahu částky 33.300 Kč s příslušenstvím a zrušil v zamítavém výroku ohledně částky 29.896 Kč s příslušenstvím, ve vyhovujícím výroku ohledně částky 12.661 Kč a ve výroku o nákladech řízení a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Rozsudek odvolacího soudu v potvrzujícím zamítavém výroku o věci samé v rozsahu částky 33.300 Kč s příslušenstvím napadla žalobkyně dovoláním, o kterém Nejvyšší soud rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání žalobkyně není podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné, neboť směřuje proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč. Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. září 2017

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru