Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3712/2020Usnesení NS ze dne 02.02.2021

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:26.CDO.3712.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3712/2020-745

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobců a/ P. H., bytem XY, b/ J. B., bytem XY, c/ V. V., bytem XY, d/ O. V., bytem XY, a e/ J. S., bytem XY, zastoupených JUDr. Karlem Havlem, advokátem se sídlem v Plzni, Martinská 608/8, proti žalované H. R., zemřelé 8. listopadu 2019, naposledy bytem XY, o zaplacení částky 116.300,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 242/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2019, č. j. 58 Co 198/2019-595, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobci nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 4. července 2018, č. j. 41 C 242/2014-533, neschválil návrh účastníků na smír doručený soudu dne 24. června 2014 (výrok I.), uložil žalované povinnost zaplatit žalobcům do tří dnů od právní moci rozsudku částku 116.300,90 Kč s tam specifikovaným poplatkem z prodlení (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok III.).

K odvolání žalované Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 27. června 2019, č. j. 58 Co 198/2019-595, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve výrocích II. a III. (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná včasné dovolání, avšak v průběhu dovolacího řízení, konkrétně 8. listopadu 2019, zemřela. Obvodní soud pro Prahu 5 pověřil projednáním pozůstalosti notáře Mgr. Václava Vodu. Z jeho potvrzení ze dne 15. září 2020, č. j. 32 D 1416/2019-89, vyplývá, že Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 11. září 2020, č. j. 32 D 1416/2019-85, které nabylo právní moci dne 11. září 2020, pozůstalostní řízení pro nedostatek majetku zastavil podle § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že žalovaná zemřela po vydání rozhodnutí odvolacího soudu a povaha věci nedovoluje v řízení pokračovat (žalovaná nemá právního nástupce), Nejvyšší soud (předseda senátu Nejvyššího soudu – § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o.s.ř.“) dovolací řízení zastavil (§ 19, § 103, § 107 odst. 5 a § 243b o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. b/ o.s.ř., neboť žalobcům v tomto řízení náklady nevznikly a ani tu není nikdo, komu by mohla být povinnost k náhradě nákladů řízení uložena.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 2. 2021

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru