Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3702/2017Usnesení NS ze dne 19.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.3702.2017.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017

§ 1209 odst. 1 o. z.

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3702/2017-239

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci navrhovatelky V. M., zastoupené Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poštovní 39/2, za účasti Společenství vlastníků Borovského 2316 - 2319, Karviná - Mizerov, se sídlem v Karviné, Borovského 2316/3, IČO 03001598, o určení neplatnosti usnesení společenství vlastníků ze dne 24. března 2014, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 Cm 105/2014, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. prosince 2016, č. j. 5 Cmo 228/2016-189, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka napadla dovoláním usnesení Vrchního soudu v Olomouci (odvolací soud) ze dne 15. 12. 2016, č. j. 5 Cmo 228/2016-189, kterým potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 5. 2016, č. j. 29 Cm 105/2014-161, jímž zamítl návrh na určení neplatnosti usnesení shromáždění Společenství vlastníků Borovského 2316 - 2319, Karviná - Mizerov ze dne 24. 3. 2014 a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání není podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 29. 9. 2017 (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, přípustné, neboť odvolací soud otázku časového omezení pro podání návrhu na určení neplatnosti usnesení shromáždění vlastníků jednotek podle § 1209 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), vyřešil v souladu s judikaturou dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Navrhovatelka se svým návrhem domáhala přezkumu usnesení, které přijalo shromáždění vlastníků jednotek na schůzi dne 24. 3. 2014, tedy rozhodnutí podle § 1209 odst. 1 o. z. Postupem podle § 1209 odst. 1 o. z. (stejně jako dříve - do 31. 12. 2013 – podle § 11 odst. 3 věty třetí zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) se přehlasovaný vlastník jednotky může domáhat pouze určení (vyslovení) neplatnosti usnesení přijatého shromážděním (soud nemůže změnit usnesení přijaté shromážděním vlastníků, ani toto usnesení nahradit svým vlastním rozhodnutím - viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2360/2016, usnesení téhož soudu ze dne 15. 3. 2017, č. j. 26 Cdo 4567/2016), a to jen návrhem podaným v prekluzivní lhůtě tří měsíců (§ 1209 odst. 1 věta druhá o. z.). Tvrdí-li proto dovolatelka, že tato prekluzivní lhůta dopadá jen na případy, kdy se vlastník domáhá nahrazení rozhodnutí shromáždění rozhodnutím soudu jiného věcného obsahu, pak přehlíží, že takové rozhodnutí v řízení podle § 1209 odst. 1 o. z. vydat nelze.

Námitkami, jimiž odvolacímu soudu vytýká, že se nevypořádal se všemi odvolacími námitkami, a jimiž zpochybňuje správnost skutkových zjištění a hodnocení provedeného dokazování, uplatnila dovolatelka jiný dovolací důvod, než který je uveden v § 241a odst. 1 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání navrhovatelky podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. října 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru