Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3694/2020Usnesení NS ze dne 25.01.2021

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:26.CDO.3694.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3694/2020-506

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně CERBER a.s., se sídlem v Šumperku, Žerotínova 3325/65, IČO 26830841, zastoupené JUDr. Stanislavem Mouralem, MBA, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 2663/150, proti žalovanému M. B., narozenému XY, bytem XY, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 21 C 15/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. září 2020, č. j. 14 Co 146/2020-491, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chomutově (soud prvního stupně) usnesením ze dne 9. 7. 2020, č. j. 21 C 15/2013-484, zamítl žádost žalovaného o ustanovení právního zástupce.

Krajský soud v Ústí nad Labem (soud odvolací) usnesením ze dne 17. 9. 2020, č. j. 14 Co 146/2020-491, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Žalovaný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, o kterém Nejvyšší soud rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání žalovaného není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce [§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 1. 2021

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru