Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3616/2008Usnesení NS ze dne 26.04.2010

HeslaVýpověď z nájmu bytu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:26.CDO.3616.2008.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

§ 711 odst. 2 písm. b) obč. zák.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3616/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně K. V., zastoupené Mgr. Vladimírem Samkem, advokátem se sídle Unhošť, T.G. Masaryka 106, proti žalovanému M. D. S., zastoupenému JUDr. Klárou Veselou – Samkovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Španělská 6, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 5 C 164/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. září 2007, č. j. 18 Co 198/2007-48, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.800,- Kč, k rukám Mgr. Vladimíra Samka, advokáta se sídlem Unhošť, T.G. Masaryka 106, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 14. 9. 2007, č. j. 18 Co 199/2007-52, potvrdil rozsudek ze dne 22. 1. 2007, č. j. 5 C 164/2006-30, kterým Obvodní soud pro Prahu 7 (soud prvního stupně) určil, že výpověď z nájmu bytu č. 11, ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 386, P. 7, M. 1, zaslaná žalobkyni žalovaným dopisem ze dne 17. 5. 2006 a ze dne 13. 6. 2006, je neplatná; dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání žalovaného proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadené rozhodnutí je z hlediska v dovolání uplatněných námitek nesprávného právního posouzení v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 26 Cdo 1846/2000, a ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2836/99 /ústavní stížnosti podané proti těmto rozhodnutím byly odmítnuty usneseními Ústavního soudu České republiky ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 230/01, a ze dne 15. 1. 2001, sp.zn. II. ÚS 495/01/, dále např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2005, sp. zn. 26 Cdo 354/2004, ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 26 Cdo 3739/2007, ze dne 8. 12. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3257/2008, a ze dne 24. 8. 2009, sp. zn. 26 Cdo 4752/2007) a nemá tedy, z hlediska těchto námitek, po právní stránce zásadní význam.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a zavázal žalovaného, který po procesní stránce zavinil, že jeho dovolání muselo být odmítnuto, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalobkyni vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 1.500,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 26. dubna 2010

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru