Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3601/2015Usnesení NS ze dne 03.09.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3601.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3601/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, proti povinné P. O., B., zastoupené JUDr. Markétou Krejčovou, advokátkou se sídlem ve Znojmě, Dolní Česká č. 313/1, pro 9 500 Kč, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 098 EX 01697/05, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2014, sp. zn. 26 Co 174/2013, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2014, sp. zn. 26 Co 174/2013, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. ex. řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. září 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru