Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3551/2015Usnesení NS ze dne 16.09.2015

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3551.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 218 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3551/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného V. K., proti povinnému V. Š., pro 20 800 Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora Exekutorského úřadu Přerov, pod sp. zn. 103 Ex 63230/14, o dovolání J. K., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 23. března 2015, č. j. 27 Co 198/2015-20, takto:

I. Dovolání J. K. se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání matky oprávněného podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)

– dále jen o. s. ř., odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), neboť dovolatelka - matka oprávněného - není účastníkem řízení, a tedy není k podání dovolání v projednávané věci oprávněna.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru