Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3527/2015Usnesení NS ze dne 07.10.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3527.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 218a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3527/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyně Š. K., zastoupené JUDr. Helenou Strachotovou, advokátkou se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Matiční 730/3, proti žalované Okresní správě sociálního zabezpečení Ostrava, se sídlem v Ostravě, Zelená 3158/34a, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 C 120/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. srpna 2014, č. j. 57 Co 757/2013-158, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla dovoláním rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 2014, č. j. 57 Co 757/2013-158, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 2012, č. j. 32 C 120/2010-111, jímž zamítl žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí (specifikovaných ve výroku tohoto rozhodnutí).

Napadený rozsudek odvolacího soudu byl dovolatelce doručen dne 10. 10. 2014 (postupem podle § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 – viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen „o. s. ř.“), lhůta pro podání dovolání jí tedy skončila ve středu 10. 12. 2014. Podala-li dovolání až dne 12. 12. 2014, učinila tak po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř., tedy opožděně; okolnost, že dovolání bylo posléze doplněno soudem ustanovenou právní zástupkyní, je pro závěr o opožděnosti podaného dovolání bezvýznamná.

Nejvyšší soud proto dovolání – protože tak v rozporu s ustanoveními § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 o. s. ř. neučinil soud prvního stupně – podle § 243c odst. 3 věty první (ve spojení s § 243f odst. 2, § 218a) o. s. ř. odmítl jako opožděné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. října 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru