Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3506/2013Usnesení NS ze dne 11.12.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.3506.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3506/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobkyně MgA. K. Š., P., zastoupené JUDr. Jitkou Kučerovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 18, proti žalované městské části Praha 4, se sídlem v Praze 4, Antala Staška 2059/80b, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 30 C 271/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. března 2013, č. j. 53 Co 528/2012-138, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. (dále jen „o. s. ř.”) odmítl dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu, kterým potvrdil rozsudek Obvodního soud pro Prahu 4 ze dne 12. 9. 2012, č. j. 30 C 271/2010-101, jímž zamítl žalobu na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu č. 3, v prvém podlaží domu v P., a rozhodl o náhradě nákladů řízení a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.

Dovolatelka navíc uplatnila nepřípustné dovolací důvody. Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout jen nesprávné právní posouzení věci, dovolatelka však ve svém dovolání jednak namítá, že řízení bylo postiženo vadami, které měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a právní posouzení věci (§ 711 odst. 2 písm. b/ zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) odvolacím soudem zpochybňuje i prostřednictvím námitek skutkových.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2013

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru