Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 35/2001Usnesení NS ze dne 14.02.2001

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.35.2001.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 35/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A. P. proti žalovanému V. l. a s. ČR, s.p. , o náhradu za odstraněnou budovu, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp.zn. 4 C 479/96, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.6.2000, čj. 19 Co 1207/2000-166, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Náhrada nákladů dovolacího řízení se žalobkyni nepřiznává.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 7.3.2000, čj. 4 C 479/96-149, potvrzeným v odvolacím řízení rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích z dne 19.6.2000, čj. 19 Co 1207/2000-166, bylo vyhověno návrhu žalobkyně na náhradu za zaniklé budovy podle příslušných ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Náhrada nákladů řízení v prvním stupni nebyla žalobkyni přiznána s ohledem na okolnosti případu, ve druhém stupni proto, že žalobkyně se náhrady nákladů odvolacího řízení vzdala.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž vyjádřil nesouhlas se závěry soudů o své pasivní věcné legitimaci a o formě, v níž měl náhradu poskytnout.

Podáním, došlým Okresnímu soudu v Českém Krumlově dne 9.11.2000, vzal žalovaný dovolání zpět s odůvodněním, že mezi zúčastněnými stranami došlo k dohodě; současně požádal o vrácení zaplaceného soudního poplatku z dovolání.

Žalobkyně vyjádřila svůj souhlas se zpětvzetím dovolání podáním, došlým soudu 20.11.2000, a potvrdila, že došlo k dohodě účastníků.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000, kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vydaným po řízení provedením podle dosavadních právních předpisů, projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1.1.2001 ( dále jen " o.s.ř.").

Dovolací soud postupoval v souladu s ustanovením § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. ,av důsledku zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil.

Podle výsledku dovolacího řízení měla žalobkyně právo na náhradu dovolacího řízení, když toto řízení bylo zastaveno v důsledku procesního postupu žalovaného (§ 243b odst. 4,

§ 224 odst. 1, § 146 odst. 2 o.s.ř.), dovolací soud však přihlédl k dosavadním rozhodnutím soudů obou stupňů o nákladech řízení, a zejména k tomu, že mezi účastníky došlo k mimosoudní dohodě o vypořádání nároků žalobkyně, což tato potvrdila, a při rozhodnutí o nákladech dovolacího řízení proto rovněž použil ustanovení § 150 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14.února 2001

JUDr. Ema Barešová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru